ความลับเกี่ยวกับการตรวจสอบรองเท้านิรภัยกีฬา

  ความลับเกี่ยวกับการตรวจสอบรองเท้านิรภัยกีฬา มีคนงานบางคนชอบรองเท้านิรภัยกีฬามาก ซึ่งรองเท้าแบบนี้มีน้ำหนักเบาและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน แต่รองเท้าชนิดนี้ส่วนใหญ่มักไม่ส่งไปตรวจสอบ เพราะว่ารองเท้าชนิดนี้ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบหรือ ทดสอบตามมาตรฐาน CNS20345 ของประเทศไต้หวั่นรองเท้าจะมีเครื่องหมายสำหรับรองเท้ากีฬาเท่านั้น