ทำไมรองเท้านิรภัยถึงป้องกันการเจาะทะลุพื้นรองเท้าได้?

การป้องกันการเจาะทะลุของรองเท้านิรภัยนั้นก็คือ ความทนทานของพื้นรองเท้าเมื่อเหยียบของแหลมคมและไม่เจาะทะลุมาโดนเท้าของผู้สวมได้ แต่ละแบรนด์ก็จะใช้แผ่นป้องกันการเจอทะลุไม่เหมือนกัน แต่หลักๆแล้วก็จะมี แผ่นเหล็กกล้า กับ แผ่นเส้นใยเคฟลาร์ (ใช้กับเสื้อเกาะกันกระสุน) ซึ่งจะอยู่ ณ ตำแหน่ง ตามรูปที่ 1

 

รูปที่1 : อธิบายแผ่นป้องกันการเจาะทะลุ

แผ่นเหล็กกล้า และ แผ่นเส้นใยเคฟลาร์ สามารถทำเป็นแผ่นป้องกันการเจาะทะลุได้ และสามารถตรวจสอบค่าความทนทานได้ ดังนั้นค่าความทนทานที่แต่ละแบรนด์บอกจึงเชื่อถือได้ สองอย่างนี้มีความต่างแตกต่างกันที่นวัตกรรมและยังมีเรื่องน้ำหนักกับความทนต่อแรงเจาะที่ถูกลดลง แต่แผ่นเส้นใยเคฟลาร์นั้นมีข้อดีที่แผ่นเหล็กกล้าไม่สามารถทำได้ เช่นความโค้งงอที่สามารถโค้งงอได้มากกว่า ความนุ่มที่ทำให้สวมแล้วเท้ารู้สึกสบาย แล้วแผ่นเหล็กกล้าก็มีหลายแบบ แต่ละแบรนด์ก็มีแผ่นเหล็กกล้าที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นรองเท้านิรภัยบางแบรนด์เมื่อสวมใส่จะรู้สึกแข็งเพราะแผ่นเหล็กกล้านั้นเอง

น้ำหนักตต่างกันประมาณ 50 กรัม แผ่นเหล็กกล้ามีน้ำหนัก 100 กรัม ส่วนแผ่นเส้นใยเคฟลาร์น้ำหนักประมาณ 50 กรัม

รองเท้านิรภัยของเราใช้ทั้งสองแบบก่อนหน้านี้ ซึ่งจะแบ่งตามซีรีย์ ซีรีย์ C และ E เลือกใช้แผ่นเหล็กกล้า ส่วน ซีรีย์ S จะใช้ส่วนของเส้นใยเคฟลาร์ (ใช้ทำเสื้อกันกระสุน)

Leave a Reply